ติดต่อ บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd
(ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32,
National Road No 6,
Krous Village,Sangkat Svay
Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


 

   

ข้อมูลประเทศออสเตรีย

1.อาหารของออสเตรีย

2.โรงแรมในออสเตรีย

3.รถบัส รถตู้ออสเตรีย

4.ชุดประจำชาติของออสเตรีย

5.ขนมในออสเตรีย

6.น้ำดื่มของออสเตรีย

7.ตู้โทรศัพท์สาธารณะของออสเตรีย

8.ธงชาติของออสเตรีย

9.เครื่องบินของออสเตรีย

10.แผนที่ในออสเตรีย

11.เมืองหลวงของออสเตรีย

12.ดอกไม้ประจำชาติของออสเตรีย

13.เงินตราของออสเตรีย

14.ภาษาของออสเตรีย

15.สถานที่เที่ยวในออสเตรีย
15.1พระราชวังเชรินน์บรุนน์
15.2คาร์ทเน่อร์สตราเซ่
15.3Hofburg Castle
15.4Outlet Parndorf, Austria
15.5 แซงค์วูฟกัง
15.6mirabell garden
15.7สถานที่ท่องเที่ยวในจัตุรัส Mozartplatz
15.8เมืองอินส์บรูค
15.9Munich Germany

พระราชวังเชรินน์บรุนน์

คาร์ทเน่อร์สตราเซ่

Hofburg Castle

Outlet Parndorf, Austria

แซงค์วูฟกัง

mirabell garden

สถานที่ท่องเที่ยวในจัตุรัส Mozartplatz

เมืองอินส์บรูค

Munich Germany

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวในออสเตรีย ทีมงานมีโปรแกรมทัวร์หลากหลายและแพคเกจทัวร์ ราคาถูก ทีมงานมีความยินดีนำเสนอ แพคเกจทัวร์ แนะนำ ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์ราคาถูก คุณภาพดี ช่วงนี้มีโปรโมชั่นใหม่ มาแนะนำ ทัวร์ออสเตรีย ทัวร์ชำนาญเส้นทางยุโรปแพคเกจทัวรออสเตรีย ทุกโปรแกรมช่วงนี้มีโปรแกรมออกเดินทางจากกทม. โปรโมชั่นใหม่มาแรง กรุ๊ปเหมา ลดพิเศษ ราคาตามงบประมาณทัวร์ออสเตรีย

 

แนะนำทัวร์ออสเตรียช่วงนี้ราคาถูกจริงๆ

โปรแกรมเที่ยวออสเตรีย 6 วัน 3 คืน ราคา 39,900 บาท ราคาถูก เที่ยวกรุงเวียนนา พระราชวังเชรินน์บรุนน์ ช็อปปิ้งเอาส์เลท์พานดอฟ แซงค์วูฟกัง

การเดินทาง สายการบิน EGYPT AIR (MS)
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา : 39,900 บาท


เปิดรับกรุ๊ปจอยปี 2560  
เดือนตุลาคม วันออกพรรษา 14 - 19 ต.ค. , วันปิยะ 20 - 25 ต.ค.
เดือนพฤศจิกายน วันลอยกระทง 11 - 16 พ.ย.
เดือนธันวาคม วันพ่อ 2 - 7 ธ.ค. , วันรัฐธรรมนูญ 9 -14 ธ.ค.,ปีใหม่ 29 ธ.ค.- 3 ม.ค. 60 , ปีใหม่ 30 ธ.ค.- 4 ม.ค. 60 , ปีใหม่ 31ธ.ค.- 5 ม.ค. 61

 

วันแรก กรุงเทพมหานคร
22.00 น. คณะทัวร์พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ โดยสายการบิน EGYPT AIR (MS) ทีมงานคอยให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวก

 

วันที่สอง เวียนนา พระราชวังเชรินน์บรุนน์
00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ MS 961 / MS787 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไคโร)
13.30 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและทำภารกิจส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของเมืองเวียนนา จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเชรินน์บรุนน์ แห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์ก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ เป็นย่านใจกลางเมืองเก่าที่ท่านสามารถเดินชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น และปราสาทฮอฟบวร์ก
18.00 น. บริการอาหารเย็น (1) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม เอาส์เลท์พานดอฟ แซงค์วูฟกัง
07.00 น. บริการอาหารเช้า (2) ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่เอาส์เลท์พานดอฟ และให้ท่านอิสระกับอาหารกลางวัน
13.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเซ็นท์วูฟกัง ชมความสวยงามของทะเลสาบ
18.00 น. บริการอาหารเย็น (3) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่ ฮอลสตัท ซาลส์บวร์ก อินส์บรูค
07.00 น. บริการอาหารเช้า (4) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท เมืองมรดกโลกที่มีความสวยงามตั้งแต่อดีต จากนั้นนำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า“ซี สตราซ” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลเบิร์ก นำท่านถ่ายรูปกับ สวนมิราเบล จากนั้นนำท่านชม บ้านเกิดโมสาร์ท และ จัตุรัสโมสาร์ท
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (5) จากนั้นชม นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ วังหลังคาทองคำ เสาอนาซอล และให้ท่านช้อปปิ้ง สวาล็อฟสกี้ตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารเย็น (6) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้า อินส์บรูค มิวนิค
07.00 น. บริการอาหารเช้า (7) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ที่สนามบินมิวนิค
15.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ MS 788 / MS 960 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไคโร)

วันที่หก กรุงเทพมหานคร
12.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตตรานี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบิน
-ค่าโรงแรม 3 คืน
-ค่าอาหาร 7 มื้อ
-ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
-ค่ายานพาหนะการเดินทาง
-ค่าประกันภัยการเดินทาง

อัตตรานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

โทร 02-8139228 , 02-8058800 , 02-4290553 , 02-4290545 , 02-4290523 , 086-3458363 089-5232908 089-5233165 083-3086327 , 086-3089035
แฟกซ์ 02-8139227 , 02-4290554 E-mail : sm789@hotmail.com

วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ป มัดจำ 70 % / ท่าน ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

ทางทีมงานได้พยายามอำนวยความสะดวกในด้านการโอนเงินของลูกค้า จึงได้เปิดบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
-ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 701-0-00166-9 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
- ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 045-4-54633-1 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทย กรุงเทพ
- ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 394-1-11354-5 บัญชีออมทรัพย์ สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
-ธนาคารไทยพาณิชย์ นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีชเลขที่บัญชี 403-883534-2
-ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) นาย ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 896-211732-3 เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8139227
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 083 3086327 02-8139228
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษและหมายเลขพาสปอร์ต ไม่ต้องใช้ตัวจริง พาสปอร์ตตัวจริงใช้ในวันเดินทาง
กรณีเดินทางท่องเที่ยวลาวใต้ไม่จำเป็นต้องมีพาสปอร์ตสามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใด โปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำห้องพักและยานพาหนะทันทีบริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
ซึ่งเป็นองค์กรมาตรฐานชั้นนำของประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557

 

บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์เป็นสมาชิก สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว(TTAA หมายเลขสมาชิก 1243)

โรงแรมที่ทีมงานใช้ เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ถึง 4ดาว โรงแรมคุณภาพดีราคาถูก เนื่องจากบริษัทได้ใช้และ Contack มาหลายปี

ช่วงนี้ทีมงานทำทัวร์ออสเตรียราคาถูกคุณภาพดี
รีบจองทัวร์ออสเตรีย เทศกาลเต็มเร็ว

ร้านอาหารที่ทีมงานใช้ ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารที่ดีที่สุดในสถานที่แห่งนั้นเน้นความสะอาด ย้ำนะครับเน้นความสะอาดและถูกปากคนไทย เป็นอาหารที่เราได้เลือกแล้วอย่างดี สำหรับสมาชิกดังนั้น อาหารแต่ละมื้อ เราเลือกเน้นอย่างดี

รถบัสและรถตู้ ทีมงานได้คัดเลือกอย่างดี สำหรับสมาชิกที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในออสเตรียโดยเฉพาะเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ เราเน้นเรื่องความปลอดภัย ไม่ใช้ความเร็ว และไม่เร่งทำโปรแกรม รถบัส และรถบัส และรถตู้ที่เราใช้เป็นรถคุณภาพดี

ตัวอย่างเงินตราที่ใช้ในออสเตรีย

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในออสเตรีย

เมืองหลวงออสเตรีย

ดอกไม้ประจำชาตออสเตรีย

แผนที่ในออสเตรีย

 

 


วิธีการจองทัวร์ออสเตรีย

1.โทรเข้ามาเชคที่ว่าง
2.โอนเงินมัดจำพร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต
3.ส่งหน้าบัตรประชาชน เพื่อทำประกันภัย
4.เจ้าหน้าที่ส่งใบเสร็จรับเงินพร้อมนัดเวลาในการเดินทาง
5.ทีมงานจะจ่ายเบอร์ไกด์ และเบอร์ผู้ประสานงาน
6.โทรจอง และสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน เวลา 08.00 - 24.00 น.

 

บริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์จำกัด

แนะนำสาขาใหม่ สาขาพัทยา
สมาชิกท่านใดอยู่ใกล้ สามมารถติดต่อ
ประสานงานได้แล้ววันนี้ ที่ 038-221498
บริการรถตู้ให้เช่าพร้อมคนขับ ในกลุ่มประเทศอาเซียน
ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา, พม่า, มาเลเซีย ,อินโดนีเซีย(บาหลี)
เราพร้อมให้บริการรถเช่าพร้อมคนขับ ในการในกลุ่มอาเซียน
ติดต่อ โทร 089-0404783

 

โทรสอบถามข้อมูลการเดินทางพร้อมแนะนำและจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวในประเทศออสเตรียฟรี โทรตรง 02-4290523 เวลา 08.00 น. – 24.00 น.

 

การเดินทางท่องเที่ยว ในประเทศออสเตรียการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเดินทาง

 

บริษัท ขอสงวนลิขสิทธิ์ กับสมาชิกที่ถูกปฏิเสธ จากตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆสมาชิกท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับการข้ามด่านโปรดแจ้งล่วงหน้า

 

ในวันเดินทางโปรดเตรียมบัตรประชาชน ตัวจริง และพาสปอร์ตเล่มจริง มาด้วย

 

สมาชิกท่านใดที่ไม่สามารถ ทานหมู เนื้อ หรือ ไก่ได้ เช่น ทานมังสวิรัติทานเจ โปรดแจ้งทีมงานล้วงหน้า

 

ทัวร์ออสเตรียเทศกาลเต็มไว้รีบจอง โทร 02-4290523

 

แนะนำสมาชิก ไม่ควรแลกเงิน ไปจำนวนมากๆ และไม่ควรนำสิ่งของมีค่าติดตัว ที่มีราคาสูง ไปในการเดินทาง หากทรัพย์สินสูญหาย ทางบริษัทไม่รับผิดชอบ

 

แนะนำสำหรับสมาชิกที่เดินทางในโปรแกรมนี้

โปรดระมัดระวังในห้องน้ำ โดยเฉพาะสมาชิกที่มีผู้สูงอายุ เดินทางไปด้วยระวังลื่นล้ม

 

บริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ มีประกัน อุบัติเหตุทุกที่นั่ง

 

ชุดประจำชาติ
ของออสเตรีย

ขนม
ของออสเตรีย

น้ำดื่ม
ของออสเตรีย

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
ของออสเตรีย

ธงชาติ
ของออสเตรีย

เครื่องบิน
ของออสเตรีย


 
 
Copyright ©

Sampran branch
98/22 Moo 1,Branmai,Sampran,Nakompathom 73110
Tel:02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
02-8058800
Fax:02,8139227,02-4290554

Pattaya branch
583/13 Moo 4 ,Naklua,Banglamung,Chonburi 20150
Tel:038-221498
Fax:038-221498

Aranyaprathet branch
214/455 Moo 1,Baandan,Aranyaprathet,Sakaeo 27120
Tel:037-424954
Fax:037-424954


Chongmek branch
409/413 Moo 3,Chongmek,Sirindhorn,Ubon Ratchathani 34350

Tel:045-210725

Chiangrai branch
376/1 Moo3,Wiang,Chiangkhong,Chiangrai 57140
Tel:053-791700
Fax:053-791700

สำนักงานปากเซ สปป.ลาว
บริษัทนครโชคชัยทราเวล จำกัด(ในเครือสไมล์ไทย)
Lak 13 Ban.Chokamnuay Pakse Champasak Lao PDR.
โทร: +8562059217515
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวในประเทศลาว

สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd (ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32, National Road No 6, Krous Village,Sangkat Svay Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก

 

ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวในประเทศกัมพูชา

สำนักงานในประเทศเวียดนาม
31 Nguyen Thai Binh,P.04.Q.Tan Binh
โทร: +84977943744
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.

 

ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยวในประเทศเวียดนาม